(per llegir escoltant el Black Swan, del Thom Yorke: http://www.youtube.com/watch?v=wepAxJ6BN30)

Una, dues, tres… llum, calor, fresca, quatre, cinc, sis… mar, llums, aire, set, vuit, nou… por, crits, killers, deu, onze, dotze… pearl jam, llàgrimes, sitges, tretze, catorze, quinze… reflex, avança!, cabronàs!, setze, disset, divuit, gir, fre, accelerador, dinou, vint, vint-i-u… que tenen, aquestes, corbes, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-quatre… que sempre, em fan, somniar… vint-i-cinc, vint-i-sis, vint-i-set… no arribis, mai, cent una…

Anuncis