Tota la intenció pretesa en començar el festival ha quedat aparcada. I’m moving, com diuen els ianquis (és així oi?).

Quan recuperi la meva vida provaré d’explicar quatre coses de Sitges, sempre que hagi acabat d’escriure la quiatristòria que ara m’ocupa. Ens ocupa. A tres de nosaltres.

Au, ens llegim!